Rusmiddelpolitik

Slotsbjergby daginstitution er en integreret institution, der rummer børn i alderen 3 år til og med 6. klasse. Slotsbjergby Daginstitutionen er via sin opgave forpligtet til at skabe trygge rammer for børnene og sikre at personalet er i stand til at holde øje med, handle på og stå inde for børnenes sikkerhed. Vi vil med denne politik sende et signal om at vi ikke tolererer nogle former for misbrug af rusmidler her i Slotsbjergby daginstitution.

Værdier og mål

I nedenstående punkter har vi defineret institutionens rusmiddelpolitik.

  • Vi tager afstand fra misbrug af rusmidler samtidig med at vi erkender problemet, såfremt det opstår.
  • Vi ønsker at gøre det legitimt at tale om misbrugsproblemet.
  • Vi sørger for at problemer med rusmidler hurtigt bliver opdaget og håndteret.
  • Vi ønsker at hjælpe daginstitutionens de børn, unge og forældre, som har problemer med rusmidler.
  • Vi forsøger at sende tydelige signaler til daginstitutionens forældre, børn, unge og ansatte.
  • Vi ønsker at være entydige omkring håndteringen af rusmiddelproblemer. 
  • Vi er bevidst om egne muligheder og begrænsninger i forhold til rusmiddelproblemer.

Retningslinjer og konsekvenser  

Slotsbjergby daginstitution er en ”arbejdsplads” for både børn, unge og ansatte. Derfor bliver der ikke indtaget nogen former for rusmidler i institutionen. Ved arrangementer i institutionen, hvor der er børn og unge til stede, vil der ikke blive indtaget nogen former for alkohol. Ved børn og unges overtrædelse af reglerne vil de pågældende forældre blive kontaktet. I tilfælde af at forældre overtræder reglerne, henviser vi til Rusmiddelpolitikkens værdier og mål samt organisering af indsatsen.

Organisering af indsatsen  

- Slotsbjergby daginstitutions ledelse er ansvarlig for Rusmiddelpolitikken – ved revurdering af Rusmiddelpolitikken inddrages både medarbejdere og forældrebestyrelse. -  Det er alle medarbejderes pligt at handle, når der konstateres brud på reglerne. At kontakte ledelse er også at handle.

Ved afhentning i synlig påvirket tilstand, påhviler det den enkelte medarbejder at sikre at barnet/børnene kommer sikkert hjem (eks. Kontakt andre på barnets stamkortet eller tilbyd at ringe efter taxi)
Hvis dette ikke er muligt skal medarbejderen på ingen måde optrappe en konflikt, men kontakte politiet på 114. Lederen skal altid kontaktes i en sådan situation.

-  Ved mistanke om overtrædelse af regler, eller ved bekymring om et barns trivsel, påhviler det ledelsen og pædagog i pågældende barns gruppe at tage en samtale med pågældende barn/familie.

-  Slotsbjergby daginstitution vil – i forbindelse med det pædagogiske arbejde inddrage den forebyggende indsats, som en del af aktiviteterne.

Uddannelse

-  Virksomhedens ledelse holder sig opdateret ved deltagelse i arrangementer om rusmiddelrelaterede problemstillinger.

- Ledelse og medarbejdere forventes ikke at kunne løse rusmiddelrelaterede problemstillinger – men derimod at kunne handle kvalificeret i forhold til håndtering af problemer, herunder at skabe kontakt til de rette tilbud om samtale eller anden hjælp.

Målsætningen er nået

Institutionen har med sin rusmiddelpolitik opnået følgende mål:  

  • At bekymringer, konkrete problemer og tvivlspørgsmål vedrørende rusmidler, kan håndteres ensartet og effektivt – og dermed fylde mindre i forhold til vores institutions kerneydelse.
  • Rusmiddelpolitikkens formål, indhold og procedure er kendt af alle på virksomheden og i bestyrelsen
  • Alle ved hvad formålet med Rusmiddelpolitikken er.