Pædagogiske værdier

Pædagogiske værdier og indsatsområder.

Vi vil gerne kendes på, at  vi med afsæt i Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik kan tilbyde det enkelte barn nogle spændende udfordringer, med plads til begejstring, fordybelse og rummelighed.

Vi vil skabe nogle rammer hvor leg, glæde, fantasi og spontanitet fremmes. I vores pædagogiske profil vægter vi, at kunne stå som en enhed, personale, børn og forældre imellem.

Tydelig og anerkendende kommunikation, troværdige og forstående voksne, gensidig tillid og respekt er nøgleordene.

Det er vigtigt for os, at kvaliteten i institutionen ikke er personbåren men institutionsbåren. Vi er alle forskellige, men den grundlæggende holdning til børnenes hverdag i institutionen er og skal være den samme.

Vores læreplaner er et af vores store indsatsområder. Vi har nu siden januar 2005 arbejdet ud fra vores læreplaner.
Vi kan se at det tema der hele tiden dukker op i vores institution er sociale kompetencer. Vi har derfor valgt at vores særlige indsatsområde er sociale kompetencer.

Ud fra det kan vi sige at vi generelt i hele institutionen taler med børnene om at være en god og dårlig kammerat. Vi fremmer fællesskabsfølelsen ved samlingsstunder, opfordre børnene til at lytte til hinanden og vente på tur. Vi styrker/støtter børnene i at modtage kollektive beskeder, støtter/guider børnene i konfliktløsning, lærer børnene sociale spilleregler gennem fælles leg og spil.

Hvert barn får sin egen mappe, hvori der kan sættes fotos af familie, bedste ven, kæledyr, tegninger osv. Denne mappe bruger vi som udgangspunkt for mange gode stunder og samtaler, som vil styrke børnenes sproglige udvikling, identitet og båndet mellem barn og personale. Mappen begynder i vuggestuen og følger barnet hele vejen til de slutter i børnehaven.

Det overordnede mål med mappen er, at barnet har en rød tråd i sit liv fra vuggestue til børnehave, og videre i livet.

Siden er sidst opdateret 18. januar 2023