Profil

På de følgende sider findes

  • Ny dagtilbudslov 1. juli 2018
  • Pædagogiske værdier.
  • Praktikstedsbeskrivelse.
  • Bevægelsesinstitution.
  • Børnefællesskaber - inklusion på Slottet.
  • Slottets læreplansarbejde.
  • Overgrebspolitikken.