Solstrålerne

Solstrålerne er gruppen for de ældste vuggestuebørn.

Der vil være tilknyttet mellem 10 - 12 børn + 4 voksne på stuen.

Vores dagligdag tager afsæt i de pædagogiske læreplaner. Vi lægger stor vægt på at styrke den personlige og sociale udvikling gennem et højt prioriteret pædagogisk arbejde med sprog og motorik.

Vi inddrager børnene i den daglige kommunikation, hvor vi går forrest som de gode rollemodeller.

Mad.

I medbringer selv den mad, I vurderer jeres barn skal have i løbet af dagen.

Søvn.

Vi tager afsæt i det enkelte barns soverytme.Vi er altid i dialog med jer forældre om jeres barns søvn, men vi prioriterer, at børnene i vides mulige omfang, lærer og følger deres egen søvnrytme. Vi afbryder helst ikke børns søvn.

Bleer.

Institutionen indkøber bleer til børnene, indtil de fylder 3 år og begynder i børnehave.

Sut og sovedyr.

Sutter og sovedyr skal medbringes hjemmefra.

Husk navn.

Husk navn på tøj, sko, sovetøj og lign. Det gør det nemmere at holde styr på.

Overgang til børnehave.

En måned før jeres barn fylder 3 år, vil der blive lavet aktiviteter sammen med Regnbuen. Dette for at brobygge og tilvænne på en god og tryg måde til børnehavelivet.