Regnbuen

De voksne på stuen, hjælper og støtter det enkelte barn i dets udvikling og varetager den tætte forældrekontakt.

Det er således også de voksnes opgave, at skabe nogle rammer for gruppen, så alle børn trives , føler sig trygge og frem for alt synes, at det er sjovt at gå i børnehave.

Vi lægger meget vægt på at give det enkelte barn en tryg og positiv børnehavestart.
Vi arbejder ud fra vores læreplaner.

I det daglige holder vi samling om formiddagen med alle børnene.
Her laver vi sproglig opmærksomhed, rim og remser, taler om at være en god og dårlig kammerat, taler om dag, uger, måneder og årstider og vi synger meget.

Vi klipper og klistre, tager på ture ud af huset.
Turene kan være alt fra en gå tur i nærmiljøet til udflugt med vores egen bus eller offentlige transportmidler.

Overgang fra Regnbue til Brobis

Alle treårige børn begynder i Regnbuen og der er de indtil vi sammen med jer forældre vurderer at børnene er klar til nye udfordringer.

Overgangen imellem de to børnehavegrupper skal ses som et led i at vi vægter at arbejde med mindre grupper, hvor børnene har nogenlunde samme alder.

Alle børnene kender de voksne fra begge stuer, de er tit på besøg hos hinanden, så overgangen virker meget naturlig for børnene.