Mælkevejen

Mælkevejen er vuggestuegruppen, med de yngste børn i Slotsbjergby Daginstitution. Vi modtog de første børn d. 15. august 2016.

På stuen vil der på sigt være 10 - 12 børn og 4 voksne.

Det er vigtigt for børnene at deres hverdag er tryg og genkendelig, derfor vil vores dage overordnet være ens og ligeledes vil vi bestræbe os på, at det er kendte og faste voksne der er i vuggestuen. Vi arbejder med afsæt i de pædagogiske læreplaner. Vi har hovedvægten på den sproglige og motoriske udvikling. Sproget er vigtigt fordi det giver adgang til relationer og fællesskab. Samtidig styrker det vores personlige og sociale udvikling samt den måde vi tænker og forstår verden på. Vi ved at børn lærer sproget sammen med andre kompetente sprogbrugere, derfor skal vi som rollemodeller være tydelige og inddrage barnet aktivt i kommunikationen.

For at skabe sammenhæng og helhed for børn og forældre i forhold til årene i Slotsbjergby daginstitution, laver vi i fællesskab med børnene en personlig mappe. Mappen følger børnene fra de begynder i Mælkevejen og til de forlader institutionen. Mappen er genstand for rigtig mange gode samtaler og en god måde at støtte børnene i fortællingen om deres eget liv.

Samtaler

Når jeres barn begynder på Mælkevejen, bliver I tilbudt en opstartssamtale inden for de første 3 måneder. Her vil vi gerne gennemgå opstarten med jer. Hvis I udover dette har brug for en samtale omkring jeres barn, er I selvfølgelig altid velkomne til at lave en aftale.

Mad

I skal selv medbringe det mad, som I vurderer jeres barn skal have i løbet af dagen.

Søvn

Vi tager afsæt i det enkelte barns soverytme. Vi ønsker selvfølgelig altid dialog med jer om jeres børns søvn. Vores holdning er at børnene i vides muligt omfang skal følge deres søvnrytme og vi afbryder helst ikke børnenes søvn.

Bleer

Mælkevejen indkøber bleer til børnene indtil de bliver 3 år.

Sut og sovedyr

Sutter og sovedyr skal medbringes hjemmefra.

Husk navn

Husk navn på tøj, sko, sovetøj og lignende, det gør det nemmere at holde styr på.

Overgang til Solstrålerne.

Når personalet og I som forældre vurderer at jeres barn er klar. Vil vi lave forskellige aktiviteter med Solstrålerne. Dette for at sikre en god brobygning og trygheden i, at skulle flytte til ny vuggestuegruppe, hvor børnene er blevet det ældre.