Bussen

I Bussen vil vi gerne skabe en god og solid grobund for, at det enkelte barn kan trives, udvikles og skabe gode kammeratskaber.

Bussen giver os den frihed, at vi kan udvide vores plads og flytte legerummet ud til skov, strand, andre legepladser og kulturelle aktiviteter.

Hjemmebasen og dermed busrummet sørger vi for, at gøre til vores eget hyggelige samværssted.

Vores afsæt er læreplanerne. hvor vi har alle 6 indsatsområder godt repræsenteret hver dag.

En dag med Bussen er en dag med udfordringer for kroppen, motorikken, sproget, det kreative, fantasien, det emotionelle og det sociale samspil.

Vi vægter relationsarbejdet højt.
Det vil sige, at vi i vores bestræbelser på, at skabe et trygt, lærerigt, sjovt og mobbefrit miljø, går meget op i, hvordan børnene agerer indbyrdes.

Vi tager derfor jævnligt en snak med børnene om, det at være en god og dårlig kammerat.
Vi hjælper/støtter ved indbyrdes konflikter, så det enkelte barn ikke krænkes, og føler sig udstødt fra fællesskabet.

Vi følger årets gang i naturen og undersøger forandringer i planter, træer, dyreliv, lyde og vejr.
Vi udforsker naturen under lup og fornemmer den med alle sanser.
Bussen kører pt. 4 dage om ugen.

Tirsdag er hjemmedag, hvor de kommende skolebørn er samlet til forskellige aktiviteter, der relaterer til det at gå i skole.