Brobisserne

Hos Brobisserne arbejdes meget bevidst på at styrke børnenes sociale kompetencer, dette gøres gennem forskellige aktiviteter, bl.a. førstehjælpskursus for børn og lege i henhold til vores læreplaner.

Vi lægger meget vægt på hvilken børnegruppe vi har, og hvilke områder de har brug for at blive styrket i. På baggrund af disse iagttagelser, tilrettelægger vi vores daglige aktiviteter.

Om formiddagen holder vi samling hvor vi synger og taler om forskellige emner. Vi laver mange kreative aktiviteter, for at styrke koncentration, og grov- og fin motorik.

Vi tager ofte på tur ud af huset, enten med vores egen bus, eller de offentlige transportmidler.

Overgang til bussen

Som udgangspunkt overgår børnene til Bussen, det sidste år, inden de skal i skole.
Det vil sige, at de ældste børnehavebørn oftest er i Bussen.

Der er plads til 24-26 børn i Bussen. Børnene er forsvarligt fastspændt, når Bussen kører.

Hvis Bussen ikke kan blive fyldt op med kommende skolebørn, vurderer vi som personale, hvilke børn der skal have tilbud om en plads.
 
Denne vurdering tager udgangspunkt i bl.a. barnets færdigheder, og hvordan det fungerer socialt og følelsesmæssigt.
 
I som forældre vil blive taget med på råd, hvis personalet vurderer, at Jeres barn er klar til en tidlig busstart.