Forældrebestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 forældrevalgte forældrerepræsentanter + 2 suppleanter. Vi har tradition for at suppleanterne, er velkomne til at deltage i møderne, dog uden stemmeret. Derudover er der 2 personalevalgte repræsentanter.
Leder og souschef deltager også i møderne, men uden stemmeret.

Bestyrelsen holder møde, cirka 6-7 gange årligt, nogle med fysisk fremmøde, andre over web.
Bestyrelsen er med til at beslutte de overordnede pædagogiske principper, og er på mange måder talerør for den øvrige forældregruppe.
Vi vægter, et godt samarbejde med bestyrelsen, og ser det som et vigtigt led til godt forældresamarbejde.

Medlemmer af bestyrelsen:
Formand:
Lasse Krouel (far til barn hos Bussen, barn i Pomfritten og barn i frit/klub)
Næstformand:
Pernille Vagner Andersen (mor til 1 barn hos Regnbuen og 1 barn på Pomfritten)
 
Anders Frimann (far til 1 barn hos Brobisserne, 1 barn i Pomfritten og 1 barn i frit/klub)
Peter Reinholdt (far til barn i vuggestuen)
Anne Jepsen (mor til barn hos Brobisserne)
Suppleanter:
Pernille Holm Pedersen (mor til 1 barn i Regnbuen)
Mia Friss (mor til 1 barn hos Brobisserne)
Siden er sidst opdateret 30. november 2022