Forældrebestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 forældrevalgte forældrerepræsentanter + 2 suppleanter. Vi har tradition for at suppleanterne, er velkomne til at deltage i møderne, dog uden stemmeret. Derudover er der 2 personalevalgte repræsentanter.
Leder og souschef deltager også i møderne, men uden stemmeret.

Bestyrelsen holder møde, cirka 6-7 gange årligt, nogle med fysisk fremmøde, andre over web.
Bestyrelsen er med til at beslutte de overordnede pædagogiske principper, og er på mange måder talerør for den øvrige forældregruppe.
Vi vægter, et godt samarbejde med bestyrelsen, og ser det som et vigtigt led til godt forældresamarbejde.

Medlemmer af bestyrelsen:
Formand:
Anders Frimann(far til barn i Bussen)
Næstformand:
Pernille Vagner Andersen (mor til barn hos Brobisserne) 
Anne Jepsen (mor til barn i Bussen)
Mia Friss(mor til barn i Bussen og i Regnbuen)
Suppleanter:
Pernille Holm Pedersen (mor til barn i Brobisserne)
Siden er sidst opdateret 11. september 2023